OVER DURA VERMEER

Woontoren de Grote Beer wordt ontwikkeld en gebouwd door Dura Vermeer, een Rotterdams familiebedrijf.

Dura Vermeer Bouw Zuid West ontwikkelt en bouwt woongebouw de Grote Beer. Het plan wordt in samenwerking met belegger Vesteda ontwikkelt, welke de woningen na oplevering zal gaan verhuren. 

Dura Vermeer heeft het Rotterdamse architectenbureau Klunder Architecten in de armen genomen om binnen de gestelde stedenbouwkundige randvoorwaarden, de woontoren te ontwerpen. Klunder Architecten heeft al meerdere unieke Rotterdamse woontorens in hun portfolio.

Deelmobiliteit verandert de stad

Door de verdichting van steden, grotere duurzaamheidsambities, veranderende mentaliteit van (stad)bewoners en nieuwe technologieën is de vraag naar passende mobiliteitsoplossingen heel actueel geworden. Daarom werkt Dura Vermeer aan een passende mobiliteitsvisie voor de Grote Beer. In deze visie staan meer bewegen, meer delen en het gebruik van het Openbaar Vervoer centraal. Samen met SPARK parkeren zal deze mobiliteitsvisie de komende periode verder worden uitgewerkt.

Deelmobiliteit verandert de stad

Dura Vermeer is een ontwikkelende bouwer en trots familiebedrijf dat al ruim 165 jaar met oprechte passie en gedrevenheid bouwt, aanlegt en onderneemt in Nederland. Dit doen we met een team van circa 2.800 collega’s. Bij Dura Vermeer geloven we dat we blijvend waarde toevoegen en een bijdrage leveren aan een gezondere, duurzame leefomgeving voor iedereen. Nu, en voor generaties in de toekomst.

Wonen in de Grote Beer?

Bent u geïnteresseerd in een woning van de Grote beer? Ga naar de website van Vesteda en meld uzelf aan als belangstellende via onderstaande link.

Ga naar de website